Recovery Terapi Køb eller læs mere om bogen Lige om Lidt

Foredrag:

Spændende foredrag kan være dit specielle ønske eller inspiration fra nævnte eksempler om anoreksi, bulimi, selvskade, recovery, pårørende en ressource, samarbejde eller magtkamp, om personlige erfaringer, udfordringer, livskraft,Kirsten_foredrag_tv styrke, håb og muligheder samt en stor buket af viden, såvel praktisk, teoretisk, erfaringsmæssig og oplevelsesorienteret.

Foredragene er med vægt på mine erfaringer og oplevelser, krydret med den faglige viden lært igennem mere end 25 år i og uden for psykiatrien.
Fokus vil være på det som virker med mulighed for udvikling. frem for afvikling
At se det som er på god og svært.

Forslag til foredrag - som kan mikses, ring hvis du har andre ønsker

Priser:

Op til 2 timer 4000,00 kr
Op til 3 timer 5000,00 kr.
Hel temadag fx. 9.30 til 15.00 6000,00 kr.

Alle foredrag/temadage er eksl. Kørsel efter statens høje takst, eller tog/taxi. ved arrangementer hvor det bliver for sent at køre hjem eller tog/fly ikke er tilgængelig vil det være + overnatning.

Har du spørgsmål kan du kontakte mig og høre nærmere.

Recovery
Om mine erfaringer om at komme mig efter 22 år i psykiatrien, 10 års indlæggelse, diagnoser som anoreski, bulimi, selvskade, bordeline, skizo-affektiv, angst og depression. Om tvangs behandling med sondemad, bæltefikseringer, og tvangstilbageholdelser, om stemmer og psykoser. Om at komme på højeste førtidspension i 1996 og vende tilbage til det normale arbejdskiv og slippe pensionen i 2008. Om et liv med ritualer og tvangshandinger og mest af alt om et liv med et inderlig ønske om at finde livets vej.

En kamp om retten til selv at bestemme, og samtidig angsten for at slippe den trykke verden på hospitalerne. Om længslen efter livet og trygheden i fastholdelse af sygdommen.

Hvad gjorde forskellen mellem syg og rask?

En foredrag med fokus på ressourcer, lyst, muligheder
Det gik helt galt og endte helt godt.

Bevar Håbet – det giver mulighed for udvikling og forandring

Dialog eller magtkamp
Et foredrag med fokus på de mange detaljer som blev afgørende for om det blev dialog eller magt kamp, om at rumme det syge og se det sunde.

Hvordan undgår jeg magtkampen og i stedet for støtter udvikling og dialog.
Kan det opnås en fælles dialog når den ene vil behandle, og jeg holder fast i mit.

 • skal man forhindre selvskade og fjerne alle genstande?
 • skal man op på normal vægt for at modtage terapi?
 • hvem bestemmer hvad?
 • kan man gå i miljø terapi hvis der ikke er et miljø i organisationen?
 • et foredrag hvor splitting, sort/hvid, alt/intet og vrede er dominerende.

Et foredrag der med fordel kan krydres enten med erfaringer om spiseforstyrrelse, selvskade eller perioden med skizofreni og stemmer og selvskade.

Pårørende at være udenfor eller inden for en ressource for udvikling
At være pårørende er måske det allersværeste, at være magtesløs vidende til at ens barn, kæreste, søskende eller ven/veninde lider og har det svært.
Om at takle situaionen som pårørende, passe på sig selv og kunne bevare et overskud i ofte pressede situaoner. Om alle de roller pårørende må lære at navigere i. Som pårørende vil de fleste være parate til at yde og give sig langt ud over ret og rimelig, hvilket kan give et stor stress belastning for den som er pårørende og i nogle situationer kan det betyde at når den som har en sygdom kommer i bedring bliver den pårørende syg, for nu er der plads til at give slip og plads til kollaps. Andre gange ses det at man må sygmeldes fra arbejde da belastningen kan blive for stor.
Som pårørende er du en enorm resource og kan være et vigtig led i behandling. Mange undersøgelser peger hen mod at inddragelse af pårørende er vigtigt, men det stiller også krav og udfordre dig som pårørende, at du kan havne i en situation hvor du ud over at være pårørende, mor, far, menneske, kende ret og love, kan have periode hvor du lider med, lever med og fortrænger, kan være behandlernes forlænget arm, og være den del af behandler teamet, velvidende at du ikke er behandler, og ikke for den supervision og de egentlige behandler vil få. Et foredrag der vil klæde dig på som pårørende, men mest af alt som den værdifulde person du er med fokus på at se de sunde og rumme det syge, sætte grænser og blive tydelig i din kommunikation om behov, følelser, tanker og handlinger.

Spiseforstyrrelse - det ikke handler om mad – og jeg ikke kan overleve ude mad.
Anoreksi, bulimi og BED (tvangsoverspisning)
Jeg holder to typer af forerag som kan kombineres, dog er type 1. uhensigtsmæssig til skoleklasser og unge, ved arrangementer med unge er type 2. egnet.

1. Om spiseforstyrrelser generelt, symptomer, fakta, behandling, krydderet med egne erfaringer på godt og svært. dette foredrag indeholder en delt teori og kan med fordel indgå som en del af en temadag.
Hvad er en spiseforstyrrelse?
Fysiske og psykiske kendetegn,
Kan man dø af det?
Rammer det kun piger?
Hvilke former for hjælp og støtte findes der?
Kan det lade sig gøre at arbejde sig fri af spiseforstyrrelsens fange arme?
Hvad nu hvis der er flere diagnoser, og der primært kigges på den ene diagnose og de andre så vokser tiltagende at spiseforstyrrelsen mindskes?

2. Om spiseforstyrrelser set gennem mine øjne, hvordan oplever jeg at være fanget i spiseforstyrrelsen, hvodran opleved jeg behandlingen og synet på mig, om paradokser, ritualer og en kamp for at overleve på min måde, om en kamp for at beskytte et sårbar indre barn og længslen efter livet. Om perfektionisme, alt/intet, sort/hvidt, om at veje lidt og alligevel være rask, om at blive set på som kronisk, vanskelig og uopdragen, en indsigt i at forsøge at forstå noget meget komplekst, samtidig med at forsøge at gøre ting enkelte. det vigtigste der kan siges her er følg dit hjerte.
Et spændende foredrag der til tider kan udfordre den gængse behandling og spørgsmål på om noget kommer før andet. Fx kan man modtage terapi på en lav vægt og i så fald hvad er da afgørende?

Selvskadende adfærd (Cutting, selvskade)
Foredraget handler om det at skade sig og vejen tilbage til livet.
Arme og ben er pakket ind i gibs.
Senerne er skåret over. Der er kun en kommunikationsvej, en måde at dæmpe angsten på, en måde at skabe kontrol over mine følelser på en måde at undgå tanker på og en måde at kontroller mine omgivelser på, en redningskrands, en adfærd "der virker"- det var gennem selv skadende adfærd.
Alt kan anvendes, det er kun min fantasi, som sætter grænsen.
Nogen gange tænker jeg på, at det behandlende personale må opleve sig udfordret og som at fantasien ingen grænser havde, at den var uendelig. Jeg fik adskillige diagnoser,
hørte stemmer, som styrede mine destruktive tanker, der i 90% af min vågne tid førte til selvdestruktiv adfærd.

 • Hvad skulle der til?
 • Ville det være muligt at slippe denne selvbeskadigelse?
 • Skulle jeg resten af mit liv, gå rundt som en zombie dopet af medicin?
 • Ville jeg ende som svingdørs pt. ud og ind af afdelinger?
 • Havde elektrochokkene og bæltefikseringerne nogen konstruktiv virkning?
 • Fik jeg ro i mit hoved fra min "grå mand."
 • Havde stemmerne en sammenhæng med min spiseforstyrrelse?
 • En beretning om hvordan en drøm braste og alt håb blev opgivet, en visitation til institution på institution.
 • En kamp tilbage til et liv i min egen lejlighed uden medicin og uden støtte af nogen form.

Et liv hvor ”tilfældet” døde og hvor Kirsten Lever

Citat fra en dagbogsside:
Et snit og fingrene hænger slapt ned,
en tåre blandes med blodets bånd,
dryppende ud i havets dyb.
Et spor der slettes af tide vandet,
viske ud og kun sagte bølge skvulp høres i det fjerne.
Et liv gik bort i et sek. af et øjeblik for derefter
at vende tilbage med en livsstyrke
og kraft som havets natur kræfter.
Et liv blev vækket til live,
et liv begyndte at se solen skinne,
Et liv der ikke mere skulle være et minde

- Kirsten Kallesøe -

Særlig sårbar - særlig sensitiv
Foredrag om strategier når uoverensstemmelse mellem bruger og behandler bliver for stor, om ikke at passe ind i en kasse, om at være for sårbar til en given behandling. om at overleve ved at fast holde sygdom...Et foredrag med stor fokus på den/de mennesker som har svært ved at proffilere af den gængse behandling. om fokus på når larm, råb, uro og ydre rammer krakekere så krakelere jeg også. Et foredrag der stiller spørgsmål til og kommer med bud på den gruppe af mennesker som ikke føler sig set og mødet, som vælger behandling fra fordi den er for voldsom eller jeg er for sensitiv og hvad så?

Jeg oplevede selv, hvad det betød for mig og måske har dette forlænget min sygdomsperiode?
dette er kun et selvreflekerende spørgsmål, men som jeg mener man må stille sig selv i kontakten med mennesker der har et øget sårbarhed. Hvis jeg er indlangt for 5 gang samme sted. for hvis skyld og til gavn for hvem? Gør vi det som virker? Glemmer vi i et heltisk øjeblik det individuelle hensyn og de unikke ressourcer der viser vejen for hver enkelt?
Jeg tro på at hver enkelt individ gør det som er bedst i en hver given situation.

Personlighedsforstyrrelse, skizofreni, angst og depression
Elementer der indgår i de enkelte foredrag og som kan få større eller mindre betydning i afhængig af jeres ønske. I og med at ansgt og ked af heden og stemmerne det sort/hvide, alt intet, pludselige udbrug, stemningsskifte, impulsivitet, splitttin, tungsind, trist energi forladthed var en tro følgesven igennem de 22år, kan mange få meget med sig i forhold til eget liv uanset hvilke af overstående foredrag der vælges.

Jeg har holdt foredrag og undervist på skoler, biblioteker, foreninger, høj-, efter-, idrætsskoler. Inden for socialpsykiatrien, på bosteder, psykiatriske afdelinger til konferencer og temadage.