Metoder

Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder med mange forskellige metoder afhængig af hvem du er og det du ønsker at arbejde med. Primært ID-Psykoterapi.

ID står for identitets-orienteret, dvs. at man har til formål at afdække og udvikle så mange lag som muligt. ID terapi formen er integrativ og dynamisk dvs. en syntese af flere forskellige terapeutiske teorier metoder og traditioner.
En ID terapeut vælger arbejdsform efter klientens personlighed, psykiske tilstand og udviklingsstadium. .

Det vigtigste for mig er at møde dig med åbenhed, respekt, accept, empati, omsorg, medfølelse, nærvær og ydmyghed over for det som kan svært eller ubevidst for dig.
Jeg vil gøre mit til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum.

Min opgave er så at hjælpe dig til selv at finde frem til det du har brug for, da kun du har nøglen til dit liv og vejen du vil gå.

Der er plads til at du kan udfolde dig med at være hele dig, der er ingen forbudte følelser eller ord. Har du problemer med at sidde ansigt til ansigtt er der mulighed for at vi kan bruge den natur der er i området.

Forskellige teraprutiske redskaber:

Samtalen vil være grundlæggende.
Der vil være fokus på dine ressourcer og det som har værdi for dig.
Kognitiv Terapi - hvor der arbejdes med tænkningen og overbevisninger. Vore tanker har ofte har indflydelse på hvordan vi reagere i dagligdagen og specifikke situationer. Det kan suppleres med social færdighedstræning hvor adfærden er i fokus. Lige ledes kan der være behov for undervisning (psykoedukation) hvilket kan støtte dig til at mestre svære situationer og øge din viden. Der kan forekomme hjemmearbejde.
Systemisk/interpersonel terapi - om roller og relationer og hvordan de har indflydelse på hvad vi gør eller snare ikke gør.
Psykodynamisk terapi - Hvor der arbejdes med opvækst og hændelser som kan vanskeliggøre vækst i voksenlivet. Nogen gange har vi tilbøjelighed til at holde fast i gamle mønstre som var gode og anvendelige engang, men faktisk mindre hensigtsmæssige i dag.
Eksistentiel - om grundlæggende livs temaer som meningen med livet, frihed til at vælge, ansvar for de valg du træffer og for dit liv.
Energiarbejde - hvor der arbejdes med et energifelt, afdækning og evt. healing af forskellige traumer.
Drømme og tegneterapi - hvor der kan arbejdes med symboler, farver og analyse som du selv er inde og undersøge.
Afspænding, meditation, mindfulness, kropsøvelser og massage- hvor der arbejdes med fx. afgrænsning, at blive mere bevidst om kroppen og hvad den fortæller os.
Familiekonstalationer/opstillinger - vi er alle en del af et større system, ved at arbejde med opstilling kan man bryde med ukendte mønstre som viser sig igen og igen
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) - Fokus på dine værdier og leve efter hvad der er vigtigt for dig.


Kalender

Foredrag

Nyhedsbrev

Blog

Links

Profil

Kontakt

bogforside2 (74K)

Bestil bogen her