Pårørende

At være pårørende

Jeg tilbyder terapi til dig som er pårørende. At være pårørende kan være særdeles udfordrende og tære på kræfterne. Det kan være givende at have kontakt med en som er udenfor det du er en del af i dine nære relationer.
Det kan være vanskelig at sætte grænser og holde fast i egne følelser og behov.
Hvis der er andre børn kan det være svært og nogen gange et stort dilemma at skulle prioritere. Det kan være svært at få ferier til at fungere og håndter fx. julen.

Det kan være at du ønsker viden om hvordan du håndtere at være pårørende til et menneske med spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, angst, depression, OCD eller bordeline. ect.I perioder kan sygdommen komme til at fylde så meget at det kan være svært at se andet end sygdom, her er det vigtigt at lære at rumme det syge og samtidig rette fokus mod det sunde. En ressource og evne som netop er i øjnefaldende for pårørende, da du som pårørende har været med på sidelinien ofte siden sygdommen er startet.

Husk den som har det svært - kan have ekstra brug for dig og derfor er det vigtigt at du lære at passe på sig selv, så du kan forblive med at være en ressource. Så du kan være den stabile klippe den syge kan læne sig op af. Netop ved at du kender egne grænser, følelser og behov og ikke mindst kan BEVARE HÅBET

Lige nu tilbydes kun individuel terapi til pårørende.

Kalender

Foredrag

Nyhedsbrev

Blog

Links

Profil

Kontakt

bogforside2 (74K)

Bestil bogen her