Spiseforstyrrelse

Anoreksi, bulimi, atypisk spiseforstyrrelse, BED, ortoreksi, megareksi..

En spiseforstyrrelse handler ikke alene om mad, men om følelser, om tanker, om at være elsket, at være god nok, og have retten til egne behov og at være den jeg er om at kende egne grænser og turde sætte dem.

Spiseforstyrrelse er meget kompleks og der finde ikke en vej at gå der findes mange veje. Alle der udvikler en spiseforstyrrelse har sin egen unikke historie og sin egen unikke løsning.

Det tyder på at der kan være fælles træk som perfektionisme, indre kaos = ydre kontrol, at egne behov og følelser kan være difuse og svære at udtrykke, at det er svært at sige nej, at der er en bagvedliggende og ukendt vrede, at det er lettere at hjælpe andre end at tage ansvar for sig selv. At der er noget andet inde i mig som jeg ikke forstår, derfor flytter jeg fokus til noget jeg kan håndtere nemlig maden, at livet eller en person bogstaveligt er til at brække sig over eller at behandlingen er så difus, usammenhængende og ensidig at jeg lægger afstand til eller æder mig væk fra.

Det kan handle om på overfladen "det perfekt ydre", som dækker over et for sårbart indre og 1000 andre faktorer.

Jeg ser og opfatter spiseforstyrrelse uanset hvilke siseforstyrrelse, som en redningskrands, som en måde at overleve på når noget andet er for svært. Uanset det kan se destruktiv ud for omgivelserne har spiseforstyrrelsen på det tidspunkt sin berettigelse, været en støtte for og til at overleve fordi noget andet har været sværere. Når man oplever situationer i livet der bliver for kaotiske kan man gribe til redningskrandsen, dvs, aktivitet, ikke spise, overspise og rense sig - for igen at få kontrol over situationen. For mange kan tankerne være sort/hvide - enten/eller - alt/intet, virkeligheden er at livet er meget mere en det.
Alt det handler om alt det som er mellem sort/hvidt - alt/intet.

Det handler om at lære at være med det som er på godt og svært, turde kende hele dig.

En spiseforstyrrelse er for mig et symptom på noget andet, derfor bliver man ikke rask af kun at komme op i vægt, der er brug for redskaber og værktøjer til at navigere i livet og til at finde fokus på hvad er det som er vigtigt i dit liv.

Det kan være nødvendig at arbejde med barndom, fortid - men behøver ikke være det, lige så ofte, kan det at få værktøjer til at være som den jeg er, god kropskontakt, kendskab til egne værdier, ressourser og motivation være mindst lige så vigtige.

Et nøgleord kan være kærlighed til sig selv og livet, det kan være selvmedfølelse, nærvær, autensitet og mening med livet.

Netop fordi en spiseforstyrrelse er multifaktorel dvs. der kan være mange kendte og ukendte faktorer vil der i sagens natur være mange mulige veje at gå.

Spiseforstyrrelse er en alvorlig sygdom som kan få dødelig udgang, derfor må behandling tages alvorlig.

Det kan betyde at, vælger du at gå hos mig, må der hvis vægten er lav/mange opkastninger/svær eller ekstrem spisning være en læge/psykiater som har det fysiske ansvar.

Det kan være nødvendig at have kontakt til en diætist.

Jeg samarbejde med både læge og diætist og en privat praktiserende psykiater i de tilfælde hvor det er nødvendig, dog er det med egen betaling da ingen af disse er under sygesikringen. I mange situationer kan det være egen læge.

Jeg har stor kendskab både faglig og personlig til spiseforstyrrelse og ved at hvis man tør gå hele vejen er det muligt at blive rask, dvs at få et liv hvor mad, udseende, vægt og aktivitet/pasivitet ikke er styrende for om jeg har et godt liv.

Et forløb vil være sat sammen af dine ønsker og behov, samtidig vil jeg udfordre dig til at turde udfordre spiseforstyrrelsen og opdage at der er så meget mere end den.
Så meget kærlighed, styrke og livsenergi når du tør slippe fastholdelsen i den seudo forestilling om at uden den = ingenting.
eller måske du er der hvor du gerne vil slippe spiseforstyrrelsen og oplever at der er opstået et afhængighedsforhold, som vanskelig gør at du kan stoppe fx. overspisning.

Kalender

Foredrag

Nyhedsbrev

Blog

Links

Profil

Kontakt

bogforside2 (74K)

Bestil bogen her