Recovery Terapi Křb eller lćs mere om bogen Lige om Lidt

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Kirsten Kallesøe

Introduktion

For at kunne drive min virksomhed er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Firmaet Kirsten Kallesøe persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem og hvad jeg anvender dem til.
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information er du velkommen til at henvende dig til firmaets persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger og data ansvarlig

Kirsten Kallesøe
mobil: 24256016
e-mail. post@kkallesoe.dk
CVR 30880536
www.kirstenkallesoe.dk

Kirsten Kallesøe’s behandling af dine personoplysninger

Firmaet behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret til firmaet i forbindelse med behandling, supervision, undervisning eller tilmelding til nyhedsbrev.
Disse personoplysninger behandler jeg for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som klient eller kunde.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail og evt. fødselsdato
 • Civilstand
 • Nuværende fysisk og psykisk helbred
 • Tidligere sygdom som kan have indflydelse pĂĄ nuværende tilstand
 • Medicin som kan have indflydelse pĂĄ nuværende tilstand
 • Opfyldelse af lovkrav

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarers data altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven og journalpligten.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med firmaet Kirsten Kallesøe’s behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at fĂĄ indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at fĂĄ urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at fĂĄ dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelses mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelse, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Kirsten Kallesøe persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger gøres dette naturligvis gratis, med mindre det kræver uforholdsmæssig stor indsats. Jeg bestræber mig på at vedligeholde diverse tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra firmaets tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserver med det samme, og det er ikke sikkert at oplysningerne fjernes fra firmaet sikkerhedskopisystemer.
Du har altid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som Kirsten Kallesøe videregiver

Jeg videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner. Undtaget er disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Jeg kan videregive personlige oplysninger til f.eks. læge, sygehus, anden sundhedsfaglig behandler, sagsbehandler eller forsikringsselskab, hvis vi har dit samtykke. Firmaet kræver aktivt tilvalg af videregivelse af ALLE personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

Jeg kan videregive personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret pĂĄ vores instrukser og i overensstemmelse med Kirsten Kallesøe’s gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis firmaets databehandleraftale.

 • Af juridiske ĂĄrsager.

Jeg kan videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis firmaet i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Registrere, forhindre eller pĂĄ anden mĂĄde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Kirsten Kallesøe kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og med vores partnere. Kirsten Kallesøe kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan det psykomotoriske fag bruges af offentlige og private.

Informationssikkerhed

Kirsten Kallesøe arbejder hårdt for at sikre klienter, kunder og nyhedsbrevsmodtagere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger som firmaet lagrer.
Kirsten Kallesøe har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus pĂĄ alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, sĂĄ der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personer med adgang til informationssystemer.
 • For at overholde sikkerheden opbevares fysiske data i aflĂĄst rum eller elektronisk krypteret.
 • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet sĂĄ hurtigt som muligt
 •  

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Jeg gennemgår regelmæssigt, at firmaet overholder egen persondatapolitik. Skulle der modtages formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Kirsten Kallesøe samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores klienter og kunder.

Ændringer

Kirsten Kallesøe privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside www.kirstenkallesoe.dk, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjefaldende måde (via nyhedsbreve eller direkte e-mail).